2017.11.29.

Napirendi pontok:

1. Csernelyi Értéktár Bizottság SZMSZ elfogadása

2. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

3. Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról

4. Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

5. Beszámoló a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

6. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására

7. Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkájáról, feladatairól

8. Javaslat a szociális rendelet módosítására

9. Polgármesteri tájékoztató

10. Indítványok, javaslatok:     Vincze József előterjesztése

Zárt ülés:

  1. Települési támogatások elbírálása