2016.01.27.

Napirendi pontok:

  1. Óvodai beíratások időpontjának meghatározása

  2. Faluszépítési program megalkotása

  3. Tájékoztató a 2015. évben elvégzett közhasznú munkákról, 2016. évi tervek

  4. Polgármesteri tájékoztató

  5. Indítványok, javaslatok