2017.08.09.

Napirendi pontok:

  1. SZMSZ módosítása, Munkáltatói jogkör visszaállítása
  2. Települési arculati kézikönyv (TAK)
  3. Szociális tűzifa pályázat