2019.04.17.

Napirendi pontok:

1. TOP-3.2.1-16-BO-2017-00010 azonosító számú, „Csernely Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez a megvalósítás alatti energetikai feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása.

2. TOP-3.2.1-16-BO-2017-00010 azonosító számú, „Csernely Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez a megvalósítás alatti rehabilitációs szakértői feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztása.

3. TOP-3.2.1-16-BO-2017-00010 azonosító számú, „Csernely Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

4. Magyar Falu Program pályázatáról döntés