2015. 11.25.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről

2. Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

3. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység és a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatok helyzetéről

4. Az önkormányzat 2016. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása

5. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására

6. Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkájáról, feladatairól

7. Polgármesteri tájékoztató

8. Indítványok, javaslatok

– DG2B Kft. ügyvezetőjének együttműködési javaslata iskolahasznosításra

9. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)