2018.05.09.

Napirendi pontok:

  1. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésérő szóló rendeletének módosítása
  2. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csernely község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről /Az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján/
  3. Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól /A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján/
  4. Csernely Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése című projektre vonatkozóan közbeszerzést lefolytató cégek meghívása, kötelező nyilvánosság biztosítására, valamint projektmenedzsment feladatainak ellátására nyertes árajánlattevők kiválasztása
  5. Óvodai és konyhai dolgozók étkezési térítési díj fizetése
  6. Polgármesteri tájékoztató
  7. Vincze József előterjesztése
  8. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

1. Szociális étkezés kérelem elbírálása

2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása