2015.12.29.

Napirendi pontok:

  1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
  2. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság munkájáról
  3. Az Önkormányzat 2015. évi munkájának értékelése
  4. Polgármesteri tájékoztató
  5. Indítványok, javaslatok

a.) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

b.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez való csatlakozás