2019. 02.14.

Napirendi pontok:

  1. Javaslat Csernely Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján/
  2. Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete, Csernely község 2019. évi költségvetésének jóváhagyása / Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján/
  3. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
  4. Polgármesteri tájékoztató
  5. Indítványok, javaslatok
  • Tájékoztató a Csernelyi Környezetvédelmi, Községfejlesztési és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról