2019.05.10.

Napirendi pontok:

  1. A Magyar Falu Program keretében ” A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázatról döntés