ÓVODA

 CSERNELYI ÓVODA  (köznevelési intézmény)
3648 Csernely, Kissor utca 29.
Telefon: 06/48/440-011            Fax: 06/48/540-505
Intézmény vezetője: Csobod Lászlóné – óvodavezető  (E-mail: csobodne.judit@freemail.hu)
Munkatársak:  Bakos Bernadett – pedagógiai asszisztens
                                Czene Istvánné – dajka
: CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
: 3648 Csernely, Kissor út 26 (hrsz: ‘1024’)