2015.06.24.

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Csernely Óvoda munkájáról és a Csernelyi Óvoda 2015-2016. tanévi munkatervének jóváhagyása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bekezdés b./ pontja alapján/

2. Napirendi pont: Tájékoztató a környezet állapotáról /A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) d.), 51.§.(3) bekezdése alapján/

3. Napirendi pont: Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

4. Indítványok, javaslatok