2016.12.21.

Napirendi pontok:

  1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
  2. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság munkájáról
  3. A háziorvossal 2010. június 18, napján megkötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
  4. Ruszkai Péter kérelmében döntés
  5. 2017. évi startmunka minta programban való részvételről döntés
  6. Az Önkormányzat 2016. évi munkájának értékelése
  7. Polgármesteri tájékoztató
  8. Indítványok, javaslatok
  9. Szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása