Tűzgyújtási rendelet változása

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8 /2015. ( IV. 30. ) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELETE

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32 cikk.(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet 7. §. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§. (3) bekezdés: Az avar és kerti hulladék égetése egész évben, minden héten heti két alkalommal szerda és pénteki napon megengedett. A napi égetés szélcsendes időben végezhető.

2. §. A rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

 

Borsodi László                   Dr. Szűcs-Tardi Beáta

Polgármester                                       Jegyző

Kategória: Hírek | A közvetlen link.